Pääkirjoitukset

Seurakunnan ennalleen asettaminen!

Luokka: 
Pääkirjoitus

Seurakunta Kristuksen ruumiina on saanut tehtävän viedä Jumalan valtakunnan läpimurto maailman keskelle. Sen on tarkoitus välittää taivas maan päälle niin, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus pelastua ja kasvaa opetuslapseudessa Kristuksen kaltaisuuteen. Seurakunta on maailman ainoa toivo ja siksi sen on voitava tulla ennalleen asetetuksi siihen alkuperäiseen järjestykseen, jonka Jumala on sille suunnitellut.

Paavali kuvaa Efesolaiskirjeessä seurakunnan kokonaisuutta, miten Jumala on sen ajatellut toimivan. Hän luettelee Kristuksen lahjoina seurakunnalle sen johtoon viisi erityistä virkaa – kutsumusta: apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Heidän tehtävänsä on varustaa Jumalan ihmiset seurakunnassa palvelemaan niin, että Kristuksen ruumis voi rakentua täysi-ikäisyyteen. Näiden lahjojen kautta seura­kunnassa vaikuttaa silloin viisi voitelua, jotka muodostavat toimivan kokonaisuuden jatkuvalle herätykselle.

Viime vuosina on seurakunnassa kyllä ymmärretty ainakin jossain määrin evankelistisen voitelun merkitys, että tarvitaan evankelistoja, jotka voittavat ihmisiä Kristukselle ja varustavat seurakuntaa sielujenvoittamiseen. Samoin on käsitetty paimenuuden ja sielunhoidon tärkeys sekä Raamatun opettamisen keskeisyys. Mutta vähemmälle on jäänyt profeetan ja apostolin kutsumuksen arvostaminen. Profeetallisen voitelun vapautuminen tuo mahdollisuuden Jumalan äänen kuulemiseen ja palvelulahjojen tunnistamiseen. Apostolinen voitelu puolestaan nostaa esiin jumalallisen järjestyksen seurakunnassa ja haastaa uusiin valtauksiin.

Miten nämä viisi palvelulahjaa sitten toimisivat seurakunnassa? Ihanne olisi se, että kaikki ne löytyisivät seurakunnan johdosta rinnakkain toisiaan tukien ja täydentäen. Mitä se tarkoittaisi käytännössä?

Evankelistan intohimona on synnyttää uusia lapsia Jumalan valtakuntaan. Hän toimii osastonsa kanssa laaja-alaisesti ihmeissä ja tunnusteoissa, jotta uskosta osattomat saadaan kiinnostumaan evankeliumista. Hän tuo uskoontulleet seurakunnan yhteyteen, jossa uudet uskovat saavat paimenten ohjauksessa hyvän huolenpidon ja pystyvät eheytymään. Opettajien palvelu antaa lujan perustan Sanassa ja mahdollisuuden kasvaa opetus­lapseudessa. Mutta he eivät jää siihen, vaan profeetallinen voitelu seurakunnassa avaa heille tulevaisuutta, mitä Jumala on tarkoittanut kunkin elämään. Apostolinen voitelu tunnistaa heissä olevan potentiaalin ja sitten auttaa heitä lähtemään liikkeelle toteuttamaan kutsumustaan.

Näin kaikki nämä viisi voitelua on käytössä jokaisen uuden ja vanhan uskovan kasvu­prosessissa. Jos jokin osa-alue puuttuisi, kasvu Kristuksen kaltaisuuteen heikentyisi. Siksi tarvitaan Pyhän Hengen vahvaa uudistavaa läsnäoloa ja rohkeutta seurakunnan johdon taholta alkaa etsiä määrätietoisesti seurakunnan ennalleen asettamista alkuperäiseen jumalalliseen järjestykseen.

Ole sinä, joka kannat vastuuta seurakunnastasi, uudistuksen moottorina vahvoin rukouksin ja tarvittavin käytännön askelin. Jarrumieheksi ei tarvita erityistä taivaallista kutsua.

Seppo Pehkonen

seppo.pehkonen(at)nakymagazine.fi

PS. Lue tarkemmin viidestä Hengen palveluvirasta nyt alkavasta opetussarjasta.

16.06.2018 - 13:46

Elävät vedet tulvivat sinusta!

Niagaran putoukset ovat yksi maailman suosituimmista matkailukohteista. Kolmen putouksen muodostamassa ryhmässä Yhdysvaltojen ja Kanadan raja-...

Lisää

05.04.2018 - 22:52

Uusi viini uusiin leileihin!

Seurakunta on muutoksen edessä, jonka tulee tapahtua. Jumalan tarkoitus on tuoda taivaan kirkkaus ja muuttaa seurakuntaa. Hän haluaa vuodattaa...

Lisää

06.02.2018 - 16:20

Uusien alkujen Jumala

Vuodenvaihde on kalenterissa vain tietty ajan hetki, jota voidaan juhlia monin tavoin. Mutta kun hengen maailmassa alkaa uusi aikakausi, silloin...

Lisää

05.12.2017 - 15:31

Rakennatko omaa vai Jumalan valtakuntaa?

Maassamme on satoja erilaisia ja nimisiä seurakuntia. Jokaisella on oma työnäkynsä ja toimintakulttuurinsa, jonka ne uskovat saaneensa Jumalalta....

Lisää

12.10.2017 - 18:10

Suuri toimeksianto seurakunnalle!

Kuinka tosissaan seurakunta on Jeesuksen viimeisen suuren käskyn suhteen? Kun ihmiskunnan lunastustyö oli suoritettu päätökseen, Jeesus oli...

Lisää

10.08.2017 - 11:28

Taivas maan päällä!

Mikä on Jumalan tarkoitus ihmiskuntaa varten? Tietysti se, että ihmiset pelastuisivat ja pääsisivät yhteyteen Jumalan kanssa ja lopulta taivaaseen...

Lisää

08.06.2017 - 19:44

Kristuksen ruumiin ykseys

Seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä. Sen näkyvänä ilmentymänä on monet eri nimiset paikalliset seurakunnat, joilla kullakin on oma...

Lisää

11.04.2017 - 17:20

Taistellaan yhdessä - voitosta käsin!

Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuotta ja valtiovalta on asettanut sen teemaksi "Yhdessä". Suomea on rakennettu sisulla ja sydämellä,...

Lisää

09.02.2017 - 19:58

Uusi aikakausi!

Alkanut vuosi 2017 ei ole vain kalenterin mukaan järjestyksessä uusi vuosi, joka tuo uusia haasteita. Olemme Suomen kansana siirtymässä...

Lisää

06.12.2016 - 17:19

Pelkäämättä palvelemaan!

Yksi yleisimmistä esteistä Jumalan palvelemiseen on ihmisen sisimmässä vaikuttava pelko. Hän haluaisi kyllä täyttää elämänsä tarkoitusta, mutta...

Lisää