Pelkäämättä palvelemaan!

Luokka: 
Pääkirjoitus

Yksi yleisimmistä esteistä Jumalan palvelemiseen on ihmisen sisimmässä vaikuttava pelko. Hän haluaisi kyllä täyttää elämänsä tarkoitusta, mutta pelko tuntuu aina ratkaisevalla hetkellä sitovan.

Vaaratilanteissa pelko on luonnollinen reaktio, joka suojaa uhkarohkealta toiminnalta. Siitä ei nyt ole kyse eikä sellaisesta Jumalan pelosta, joka on tervettä kunnioitusta häntä kohtaan. Kyse on ahdistavasta pelosta, joka lamaannuttaa ottamasta niitä askeleita, joihin Jumala haluaisi ohjata. Sen taustalla voi olla pelkkä tietämättömyys, mutta usein se nousee syvältä sielun haavoista.

Tällainen pelko tuhoaa suhteita toisiin ihmisiin ja vahingoittaa ennen kaikkea suhdetta Jumalaan. Pelko on juuri se voima, jolla paholainen sitoo ihmisen ovelasti valehdellen hänelle. Käytännössä se usein ilmenee ihmispelkona, kuoleman- ja sairaudenpelkona, taloudellisen romahduksen ja yleensäkin epävarman tulevaisuuden ja kaikenlaisen epäonnistumisen pelkona.

Näin ei tarvitse olla. Sillä Jumala ei ole todellakaan antanut meille pelkuruuden henkeä. Päinvastoin hänellä on loistava ratkaisu: "Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon." Jumala rakasti niin valtavasti meitä kaikkia, koko ihmiskuntaa, että lähetti oman Poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä, sovittamaan syntimme ja lunastamaan meidät vapaiksi paholaisen orjuudesta. Tämä täydellinen rakkaus tuo vapauden myös pelon ahdistavista siteistä.

Mikä oli alkuseurakunnan uskovien rohkeuden salaisuus? Sen lisäksi että he olivat ottaneet vastaan Jeesuksen valtavan rakkauden uhrin, he saivat tulla täytetyiksi Pyhällä Hengellä. He lähtivät rohkeasti julistamaan evankeliumia ylösnousseesta Kristuksesta. Kun heitä uhkailtiin ja kiellettiin, he rukoilivat vain lisää rohkeutta puhua Jumalan Sanaa. He eivät antaneet pelolle mitään sijaa.

Jokaiselle Jumalan palvelijalle on annettu erilaisia lahjoja ja kykyjä, joiden kautta hän voi palvella seurakunnassa ja maailmassa. Jeesuksen opetuksen mukaan nämä talentit tulee panna käyttöön riippumatta kuinka paljon niitä on saanut. Näin tekivät viisi ja kaksi talenttia saaneet palvelijat. Sen sijaan yhden talentin saanut oli peloissaan ja kätki sen maahan, koska ei tuntenut isäntäänsä eikä uskaltanut asioida sillä. Hän sai ankarat nuhtelut, kun taas nuo toiset saivat kunnon kehut.

Sinä voit pelkäämättä palvella Jumalaa. Ole rohkea kertomaan Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä tunne häntä. Älä pelkää käyttää niitä kykyjä ja armolahjoja, joita sinulle on uskottu. Muista, että paljon pahempaa kuin epäonnistuminen on sen pelkääminen. Voit voittaa pelon ennen kuin se voittaa sinut!

Seppo Pehkonen

Lisää uusi kommentti