Taistellaan yhdessä - voitosta käsin!

Luokka: 
Pääkirjoitus

Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuotta ja valtiovalta on asettanut sen teemaksi "Yhdessä". Suomea on rakennettu sisulla ja sydämellä, näin sanotaan juhlavuoden esitteissä.

Jos valtiovalta näkee yhdessä rakentamisen näin keskeisenä, ettei anneta periksi itsekeskeisille pyrkimyksille vaan huomioidaan toinen sydämen lämmöllä, niin eikö seurakuntien tulisi tässä kulkea edellä. Sehän oli Jeesuksen rukouksen keskeinen sisältö, että he olisivat yhtä. Ketkä? Kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat uudestisyntyneet kristityt, riippumatta erilaisista opillisista painotuksista tai käytännön toiminnan sovelluksista.

Kaikki uudestisyntyneet, Jeesuksen verellä puhdistetut, olimmepa minkä tahansa nimisen paikallisen seurakunnan yhteydessä, olemme saman Kristus-ruumiin jäseniä. Olisi luonnotonta, jos käsi sanoisi silmälle, että oikeastaan et kuulu ruumiiseen, koska et pysty tarttumaan esineisiin niin kuin käsi. Tai jos jalka sanoisi korvalle, että olet jotenkin häiriöksi ruumiille, koska et pysty liikkumaan niin kuin jalka. Kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Ei ole erilaista Henkeä eri jäsenillä. Sen sijaan toki on erilaisia lahjoja, joita Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo.

Paholainen tietää varsin hyvin, että jos Kristuksen ruumis on yhtenäinen eikä sen osat taistele toisiaan vastaan, se on pysäyttämätön. Silloin Suomi ja muut kansakunnat olisivat jo aikoja sitten tulleet voitetuiksi Jumalan valtakuntaan ja Kristus olisi voinut tulla takaisin. Paholaisen ikivanha taktiikka on: Hajota ja hallitse! Sitä se on toteuttanut alkuseurakunnan ajoista lähtien. Jeesus osoitti, ettei sellainen talo, joka riitautuu itsensä kanssa, voi pysyä pystyssä. Kun sielunvihollinen ei onnistunut tuhoamaan seurakuntaa ulkoapäin veristen vainojen kautta, se on yhä uudelleen onnistunut saamaan aikaan hajaannuksen sisältä käsin.

Yhteyden siunaus on vastustamaton. Se on kuin voiteluöljy, joka valuu koko ruumiin ylle. Juuri sinne Herra on säätänyt siunauksen. "Yksi sydän ja yksi sielu" toi kaikkien ylle alkuseurakunnassa suuren todistusvoiman ja suuren armon. Mikä yksituumaisuus! Kuin aikanaan Baabelin tornin rakentaminen, mikään ei näyttänyt olevan mahdotonta. Tosin ihmiset silloin hajotettiin eri kieliin ja kansakuntiin, koska silloin ei vielä ollut lunastuksen voimaa.

Mutta nyt Jeesus on tullut. Golgatan ristin sovitus ja lunastus on todellisuutta. Pyhä Henki on vuodatettu. Meillä kaikilla on yhteinen Sanan todistus ja veren puhdistus ja Hengen kieli. Taistelu ei ole verta ja lihaa vastaan, ei ketään ihmistä vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan, jotka on riistuttu aseista ja täysin kukistettu ristillä.

Nöyrrytään yhteyteen ja tiedostetaan, että tarvitsemme toisiamme. Taistellaan yhdessä – voitosta käsin!

Seppo Pehkonen

Lisää uusi kommentti