Pastori vastaa

Miten voisin oppia tuntemaan Jeesusta paremmin?

Miten voisin oppia tuntemaan Jeesusta paremmin, kun rukoilen? Kuinka oppisin tuntemaan hänet, niin että voisin sanoa, että minulla on rakkaussuhde Hänen kanssaan? Haluaisin kuulla hänen äänensä ja oppia seurustelemaan hänen kanssaan niin, että hänkin puhuisi aina minulle. 

Terv. Helena

 

Hei Helena,

Kiitos kysymyksestäsi. Jeesuksen tunteminen ja rakkaussuhteen syntyminen Häneen ovat meille uskoville aivan keskeisimpiä asioita.

Lähtökohtana suhteelle Jeesuksen kanssa on elämän antaminen Hänelle niin, että tunnustaa Hänet Herrana ja Pelastajana ja että todella haluaa elää Hänelle. Jos tämä ei ole vielä tapahtunut sydämessä, niin on tärkeää tulla tähän pisteeseen ja ymmärtää, ettei todellista elämää ja pelastusta voi olla ilman Häntä. On todellakin hyvä pyrkiä viettämään aikaa rukouksessa ja Sanan äärellä, jotta suhde Jeesukseen voi olla elävä ja toimiva.

On hyvä varata aikaa heti aamulla Herran kohtaamiseen, koska aamu vaikuttaa koko päivään. On hyvä lukea Sanaa, esimerkiksi Psalmeista tai Uudesta Testamentista. Itseäni on auttanut paljon joidenkin rukousten lukeminen Raamatusta. Psalmi 23 ja 62 ovat hyviä esimerkkejä näistä. Sen jälkeen olen soveltanut Isä meidän -rukousta eräänlaisena rukousrunkona. Kuitenkin, oleellista ei ole tietty rukousmalli, vaan sydämestä tapahtuva rukous. Tätä haluan todella alleviivata. Sydämen rukoukseen voit sisällyttää Jumalan kiittämistä, ylistämistä ja sen tunnustamista että tarvitset Häntä. Voit kiittää siitä, millainen Hän on, mitä Hän on tehnyt edestäsi ja mitä Hän on luvannut Sanassaan eri elämäsi osa-alueille. Voit kertoa Hänelle, että kaipaat ja rakastat Häntä. Voit luovuttaa ruumiisi, henkesi ja sielusi Hänen käyttöönsä.

On oleellista ymmärtää, että rukousta ja ajan viettämistä Herran kanssa ei ole tarkoitettu omin voimin suoritettavaksi, vaan että Pyhä Henki on sitoutunut auttamaan meitä kaikessa tässä. Usein rukoilu kielillä, mistä Paavali puhuu (1.Kor. 12. ja 14), auttaa pääsemään Pyhän Hengen virtaan ja ohjaukseen rukouksessa. Uskon, että tämä lahja on sellainen, jonka Jumala haluaa antaa kaikille sitä kaipaaville. Usein rukoilen välillä kielillä ja sitten minulle nousee joku ajatus, jota alan rukoilla selkokielisesti. Jos tietty synti vaivaa mieltä, on tärkeää tunnustaa se vääräksi, kääntyä siitä ja vastaanottaa uskon kautta Jeesuksen veren puhdistus tähän asiaan. Joskus laitan jonkun ylistys-CD:n soimaan, joskus taas laulan itse jonkun ylistyslaulun. Usein otan jossain vaiheessa Raamatun esiin uudestaan ja luen pätkän siitä, sitten taas mahdollisesti jatkan rukousta. Tärkeintä on, että pyrkii seuraamaan sitä johdatusta, mitä kokee Pyhän Hengen vaikuttavan eri tilanteissa.

Mitä mainitsit Jumalan äänen kuulemisesta, rukouselämä on todellakin tarkoitettu kaksisuuntaiseksi. Lukiessasi Jumalan Sanaa, Pyhä Henki tekee eläväksi raamatuntekstejä, joko tiettyjä kokonaisuuksia, asioita tai jopa pieniä yksityiskohtia. Silloin sisimpäsi kuulee Sanan elävän Jumalan puheena sinun elämääsi. Lisäksi Pyhä Henki voi puhua inspiroidun sanan tai sanoman sisimpääsi muutenkin. Oleellista on tarkistaa, että vastaanottamasi sanoma on Raamatun mukaista. Harjoituksen myötä herkkyys Pyhän Hengen äänen kuulemiselle kasvaa. Rakastava ja armollinen Jumala odottaa yhteydenpitoa kanssasi. Ole siunattu ja rohkea rukouksissasi!

Esku Hakulinen
Cityseurakunta, Helsinki